Sådan ligger landet

Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet en opdateret version af "Sådan ligger landet". Her kan man få et samlet overblik over forholdene i den danske landbrugsproduktion, både med hensyn til dyrevelfærd, natur og miljø

Vidste du at:

  • Hver dag dør 24.000 pattegrise
  • 24 % af alle søer er selvdøde eller aflives før endt produktionsliv
  • Danske svineproducenter bruger kun 0,55 time (altså godt ½ time) pr. produceret svin
  • Et  konventionelt svin får op til 13 gange så meget antibiotika, som et økologisk svin
  • 81% af det danske landbrugsareal går til husdyrfoder, dertil kommer at der i Sydamerika dyrkes soya til den danske husdyrproduktion på et areal større end Sjælland


Dette og endnu flere fakta kan læses i "Sådan ligger landet" (PDF-format).
Alle tal og fakta i "Sådan ligger landet" er baseret på offentlige kilder.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter