Projekt Vildtvenlig Høst

hare

Rålam og harekillinger risikerer en grum skæbne, hvis de opholder sig i en mark i høstsæsonen.

De første fire uger af sit liv tilbringer rålammet nemlig 80 % af tiden alene. Nærmer en fare sig er rålammets eneste forsvar at trykke sig mod jorden og lade som om det ikke er der, dette forsvar er bare desværre ikke effektivt når høstmaskinen kommer.

Harekillingen har samme forsvar mod farer som rålammet. I de første to til fire uger af dens liv, ligger harekillingen hele døgnet og trykker sig mod jorden

Det præcise omfang af rålam der mister livet på denne måde vides ikke, men et er sikkert, antallet er stort. For harekillinger er det i visse områder 15 % af alle fødte harekillinger, der dør grundet høsten.

Dyrenes Beskyttelse deltager i en arbejdsgruppe under Fødevareministeriet, som ser på hvordan høstdrabene kan reduceres. I arbejdsgruppen deltager ud over Dyrenes Beskyttelse og Fødevareministeriet også landbruget (Landbrug og Fødevarer, Videnscenter for Landbrug), Dansk Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet.

Arbejdsgruppen har udsendt en folder, som giver praktiske anvisninger til, hvordan man kan undgå, at nogle af især rådyrene anbringer deres lam i afgrøderne. Dette er dog langt fra tilstrækkeligt, så arbejdet fortsætter.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter