Dyrevelfærd vinder frem

2016 har været et begivenhedsrigt år for Dyrenes Beskyttelse.

Et stadigt stigende antal danskere ønsker forbedringer af dyrevelfærden. Dette afspejler sig f.eks. i forbrugernes pres for bedre dyrevelfærd i fødevarer, hvor efterspørgslen på fødevarer med Dyrenes Beskyttelses mærke ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er stærkt stigende. For at sikre den fortsatte udvikling har Dyrenes Beskyttelse i 2016 indgået et endnu tættere partnerskab med store dele af dansk detailhandel. Især forventer vi, at samarbejdsaftalen med Dansk Supermarked vil betyde, at forbrugerne får væsentlig flere dyrevelfærdsprodukter at vælge imellem. 

Året 2016 blev også året, hvor dansk detailhandel valgte at sige nej tak til buræg. En bevægelse, der også er international, og den stopper ikke ved buræggene.

I året, hvor Dyrenes Vagtcentral rundede 5 år i funktion, er vi oppe på mere end 100.000 årlige henvendelser. Det er positivt, at et stadigt stigende antal danskere benytter sig af Dyrenes Vagtcentral telefonisk og via appen.  Vi er stolte af foreningens frivillige, der dagligt drager den nødvendige omsorg for de nødstedte dyr og er håbefulde i forhold til, at politikerne vil tage ansvar for arbejdet på kommende finanslove.

Organisatorisk har året båret præg af foreningens høje ambitionsniveau. På internationalt plan blev foreningens direktør, Britta Riis, valgt til præsident for den europæiske paraplyorganisation, ’Eurogroup for Animals’, der arbejder for dyrevelfærd på tværs af 26 lande og med 45 medlemsorganisationer for at skabe bedre forhold for dyrene i Europa.

Vi takker frivillige, ansatte og samarbejdspartnere for jeres engagement og ser frem til vores fælles arbejde for dyrene i 2017.

 

Per Jensen
Præsident

 

  


 

Britta Riis
Direktør