Kan fisk blive stressede?

Fisk kan godt blive stressede og derfor er der en del hensyn at tage ved hold og håndtering af fisk.

I kroppen vil de kemiske processer tilstræbe at opretholde ligevægt (homeostase). En organismes tilstand er i konstant forandring omkring denne ligevægt, som er der, hvor de optimale livsbetingelser for den givne organisme forekommer. Biologisk set er stress en funktion forårsaget af en forstyrrelse af kroppens ligevægt. Det vil sige, at faktorer som får organismens tilstand til at bevæge sig væk fra ligevægten kan forårsage stress, hvilket både kan være fysiske, mentale og emotionelle omstillinger. Stress kan være kortvarig – f.eks. en forskrækkelse efter en høj lyd, som kortvarigt forstyrrer ligevægten. Eller længerevarende, hvor kroppen skal bruge lang tid på at genetablere ligevægten efter f.eks. at være blevet jaget af et rovdyr, udsat for smerte etc.

Udsættes en organisme for gentagne eller længerevarende stressende faktorer, kan det nedsætte immunforsvaret og i sidste ende være fatalt.

Stress er en tilstand, som forekommer på tværs af dyregrupper - også hos fisk. Derfor er der en del hensyn at tage ved hold og håndtering af fisk, da selve håndteringen, optag af vandet, andre fisk, vandkvaliteten, aflivning, mangel på skjul med mere kan forårsage stress. F.eks. kan blot 5 min. håndtering og transport give øget hjerterytme og respiration i op til 4 dage hos nogle fiskearter.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad