Mission og værdier

Foreningens mission er, at:

 • Udvikle et styrket landsdækkende beredskab for dyreredning
 • Udvikle et tæt og fagligt funderet samarbejde med politiet
 • Arbejde for at sikre dyrs velfærd en høj beskyttelse i national og international lovgivning
 • Indgå aftaler om god dyrevelfærd med organisationer og brancher, der har dyr i deres varetægt
 • Samarbejde med virksomheder og organisationer med samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelses
 • Arbejde for at sikre, at dyreværnslovgivningen overholdes i ånd og bogstav
 • Arbejde aktivt for at erstatte forsøg på levende dyr med alternative metoder samt sikre højst mulig dyrevelfærd for de dyr, der anvendes i den mellemliggende periode
 • Arbejde for at forbrugerne efterspørger produkter fra dyr, der har haft god dyrevelfærd


Dyrenes Beskyttelse bygger på tre værdier:

 • Faglighed
 • Respekt
 • Engagement 

   

Dyrenes Beskyttelses Vision
Dyrenes Beskyttelses repræsentantskab vedtog den 16. april 2016 følgende vision:

”Vi hjælper dyr i nød, stopper overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur.” 

Dyrenes Beskyttelse er der for alle dyr. Hver dag redder vi dyr i nød og giver dem en ny chance i livet. Vi arbejder for at skabe bedre vilkår for millioner af dyr i landbruget og arbejder for at synliggøre den store sociale værdi, dyr skaber i samfundet. 

Vi er Danmarks førende med mere end 140 års erfaring i at hjælpe dyr i nød og give dem de bedst mulige betingelser. Vi er en del af dit lokalområde, hvor vi gennem et stærkt netværk af frivillige, internater og vildtplejestationer hele tiden arbejder for at hjælpe dyr. 

At være førende indenfor dyrevelfærd sætter ambitionsniveauet højt. Vi vil være fagligt dygtige, være den største dyreværnsorganisation, så vi taler med en stærk stemme ift. Folketinget og vi vil konstant arbejde for at sætte rammer for dyrevelfærd. Rammerne skal være der hvor der er harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur.

I dag er der mange steder den harmoniske samhørighed ikke findes. Dyrenes Beskyttelse har på årsbasis ca. 3.500 dyreværnssager, hvor forholdet imellem dyr og menneske er blevet så utåleligt, at andre mennesker har følt det, som deres pligt at gribe ind. Den industrialiserede landbrugsproduktion tilpasser dyret til de mest effektive produktionsforhold - uden hensyntagen til hvorledes dyrets naturlige behov tilgodeses.

Mennesket sætter rammerne for dyrenes velfærd. Det er vores pligt at sætte disse rammer, så dyrene får deres naturlige behov tilgodeset.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter