Vores udgifter

Se en oversigt over Dyrenes Beskyttelses udgifter
Fordeling af Dyrenes Beskyttelses midler 2015
I 2014 havde Dyrenes Beskyttelse et underskud på 10,2 mio. kr. For at afhjælpe foreningens økonomiske situation blev alle procedurer og omkostninger grundigt gennemgået for at sikre en billigere drift. Indsatsen har betydet, at udgifterne er faldet med 8 procent. I 2015 havde Dyrenes Beskyttelse udgifter for 77,7 mio. kr. Foreningen kom ud af 2015 med et lille overskud på 0,14 mio. kr.
Dyrenes Beskyttelse brugte i 2015 21,8 mio. kr. på dyreredning. Det vil sige til drift af Dyrenes Vagtcentral 1812, transport bl.a. Falcks kørsler med dyreambulance og foreningens egne dyreambulancer, vildtplejestationer og dyrlæger.
En del af de dyr der bliver reddet er familiedyr, der er formidlingsegnede. De bliver derfor dyrlægetjekket og plejet på foreningens internater. Omkostninger til dyreformidling og drift af internaterne, var på 23,5 mio. kr. 
I alt brugte Dyrenes Beskyttelse 45,3 mio. kr. på dyr i nød. Det er et fald på 9,7 procent i forhold til 2014. Faldet skyldes til dels en optimering af samarbejdet med internaterne samt en optimering af kørsler med dyreambulancerne. På trods af faldet i udgifterne til dyr i nød har Dyrenes Beskyttelse i 2015 reddet og formidlet flere dyr end tidligere år.

Se regnskabet for 2015 her.

Læs vores profilbrochure her.

 


#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad