I naturen

Vi mennesker og vores adfærd har stor indflydelse på dyrenes kår, og derfor har vi et stort ansvar for de vilde dyr.

Harekilling

I Danmark findes den upåvirkede natur ikke. Men til gengæld er naturen er overalt. Selv inde i kernen af de største byer, kan man se den titte frem. Naturen er nemlig også gråspurven, der tager for sig af vaffelkrummerne i Tivoli, eller gråanden, der ligger på æg på 5. sal. Derfor skal vi passe på dyrene i naturen alle vegne.

Pas på dyrene i trafikken
Millioner af vilde dyr dræbes eller kvæstes hvert år på de danske veje.

Forskellige undersøgelser, foretaget af bl.a. Dyrenes Beskyttelse, har anslået at mellem 1 og 5 millioner pattedyr, fugle, krybdyr og padder årligt dræbes på de danske veje. Der findes dog ingen undersøgelser, som fortæller hvor mange yderligere, som slæber sig bort med deres skader og senere dør andetsteds. Der findes heller ingen undersøgelser, som fortæller hvor mange efterladte dyreunger, der dør af sult og kulde i reder og boer, efter at moderen er dræbt i trafikken. Der er dog ingen tvivl om, at det reelle samlede tal for de dyr der dræbes på stedet i trafikken eller slæber sig bort for senere at dø er 7- og måske endda 8-cifret.

Som bilist kan man gøre sit til at antallet af trafikdræbte dyr mindskes. Billisten skal være opmærksom på at sætte farten ned og være ekstra opmærksom de steder hvor risikoen for at ramme dyr er størst. Det kan f.eks. være, hvor der er skov eller anden natur på begge sider af vejen, eller natur på den ene side og noget andet, der tiltrækker dyr, på den anden – f.eks. en majsmark. Risikoen for at påkøre et dyr er ligeledes større i skumringen, dæmringen eller om natten, end den er midt på dagen.

Lad dyreungerne ligge
Vilde dyreungers almindelige adfærd giver i en lang række tilfælde mennesker anledning til at tro, at dyret er i nød. Dyret samles op i god tro og indleveres f.eks. til en vildtplejestation eller forsøges opfostret af finderen selv.

Hvis ikke dyrene var i nød, da de blev fundet, kom de det, netop fordi de blev samlet op. At komme i menneskehænder er uden undtagelser en yderst stressende og angstskabende oplevelse for et vildt dyr. Dyret bør kun udsættes for denne belastning, hvis det er nødvendigt – dvs. hvis dyret er sygt, tilskadekommet eller på anden måde i nød. Står man overfor et dyr, som man har en mistanke om er i nød, kan man ringe til Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 1812 eller en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer og få råd og vejledning. Du kan også få råd og vejledning i, hvordan du håndterer vildtlevende dyreunger her.

Læs mere i pjecen "Lad dyreungerne være" - PDF-format

Ryd op efter dig selv
En af de mest udbredte og ufrivillige dyrefælder er det affald, vi desværre i stigende grad strør om os i det danske landskab. Et problem, som især er stort med alle de udendørsaktiviteter, som foregår over hele landet i de varme sommerdage. Meget af affaldet indeholder nemlig rester af noget spiseligt - og det tiltrækker dyrene. Mus og spidsmus fanges nede i flasker, dåser og glas. Fugle får ben eller vinger viklet ind i fiskeliner eller stumper af snor og net. Elastikker sidder fast omkring fisk eller fuglehalse. Resultatet er i alle tilfælde det samme: En langsom og pinefuld død. Husk derfor at rydde grundigt op efter dig selv, hver gang du har været udenfor, også hvis det "bare" er i haven - de par minutter en oprydning efter en udendørsaktivitet tager kan hurtigt redde mange dyreliv.


Ring 1812
Hvis du finder et sygt eller tilskadekommet dyr i naturen, kan du ringe til 1812, som er Dyrenes Beskyttelses døgnåbne vagtcentral. Når du ringer 1812, får du fat i en særligt uddannet medarbejder, der hjælper med den bedste og hurtigste hjælp til dyret. Hvis du har mulighed for det, kan du også selv bringe dyret til en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer.

Kendskabet stiger til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. Flere danskere er blevet opmærksomme på, at man kan ringe til nødnummeret 1812 hele døgnet alle ugens dage. Det kan ses på antallet af henvendelser til Dyrenes Vagtcentral, som modtog over 112.000 opkald. I 2014 brugte Dyrenes Beskyttelse 24,5 mio. kr. på dyreredning. Pengene blev brugt til drift af Dyrenes Vagtcentral, transport til Falcks kørsel med dyreambulance, vildtplejestationer og dyrlæger.

Download PDF-læseren Adobe Reader, hvis du ikke har den installeret.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter