I din have

De tre grundlæggende forudsætninger for dyrs tilstedeværelse i din have er: Fødemuligheder, skjul og redepladser. Derudover skal du være opmærksom på ikke at lave ufrivillige fælder

Musvit ved foderautomat
Der er ikke automatisk gode fødemuligheder, skjul og redepladser i en have. Men hvis du sørger for, at din have byder på alle tre forudsætninger, giver du dyrene langt bedre muligheder for at trives i din have.

Fødemuligheder
Fødemuligheder er ikke nødvendigvis det samme som fodring. Som haveejer kan du selv sørge for at der er gode naturlige fødekilder i din have. Fødekilder kan være planter så som eg, bøg, røn, hassel og hvidtjørn og krydderurter. Udover det er planter som naturligt findes i haven også gode fødekilder, det kan være hyld, slåen, brombær, brændenælde, tidsler og endda skvalderkål.  perioder hvor det kan være svært for dyrene selv at finde føde, kan man fodre dyrene som et supplement til den naturlige føde.

Skjul og redepladser
En del af de planter, som giver forbedrede fødemuligheder, er også gode skjul, og gemmesteder i haven er nødvendige for at havens dyr kan overleve.
Gemmesteder kan bl.a. være hvidtjørn, som både har relativt tæt grenvækst og torne, og f.eks. solsorten bygger gerne rede i tjørne-hækken. Blad- og kvasbunker bruges både af pindsvinet til soveplads og af småfugle, som f.eks. gærdesmutten, som både spisekammer eller redeplads. En brændestak eller en permanent stenbunke giver et fugtigt dagskjul til mange smådyr, som f.eks. bænkebidere, tusindben, skolopendre, edderkopper, og bliver dermed også et godt spisekammer for havens større dyr. Om vinteren er brændestakken et yndet overvintringssted for alt fra hvepse og edderkopper til sommerfugle.

En del af de fugle, som er almindelige i haver, yngler naturligt i huller i træer. Sådan nogle huller er der normalt ikke mange i en have. Musvit og blåmejse, som mange fodrer om vinteren, står derfor ofte overfor akut boligmangel, når det blive forår. Du kan hjælpe dem ved at hænge fuglekasser op. Sådanne kasser er - hvis de er store nok - en glimrende erstatning for de ikke-eksisterende naturlige huller. Kasserne er sikrere overfor rovdyr, men indeholder desværre flere parasitter end naturlige huller.

Valg af fuglekasse

Byg din egen fuglekasse - se vejledning her

Ufrivillige fælder i haven

Desværre lider mange dyr en pinefuld død, fordi vi mennesker ikke tænker over, hvordan vores gøren og laden påvirker dyrene omkring os.

Lyskasser ved villaers kældervinduer ”fanger” utallige frøer og tudser og endog pindsvin og spidsmus. Forskellige former for elledninger nedlægger årligt fugle i tusindvis og mindst lige så mange omkommer, fordi de kommer til at flyve mod ruder. Både fugle, pattedyr, krybdyr og padder forvilder sig ind i bygninger uden at kunne finde ud, og mange flagermus, duer, gråspurve og sågar ugler falder i skorstene. Fodbold- og håndboldmål, hvor nettet ikke tages af om natten, fanger jævnligt pindsvin.

Disse fælder kan let undgås, hvis man bare tænker sig lidt om. Lyskassernes kanter kan f.eks. hæves, elledningerne kan gøres synlige for fuglene ved at ophænge plasticstrimler eller lignende på dem, vinduerne kan synliggøres med f.eks. rovfuglesilhuetter, og nettene på målene kan tages ned om natten.

Ud over de udfordringer vores boliger giver for dyrene, så er affald en meget udbredt, ufrivillige fælde for dyrene - så husk altid at rydde grundigt op efter dig selv.


Vores anbefalinger:

  • Lad være med at smide skrald i naturen og/eller haven
  • Hæv lyskassernes kanter, så dyrene ikke kan kravle over
  • Hæng plasticstrimler eller lignende på elledningerne og synliggøre dem for fuglene
  • Klister rovfuglesilhuetter på ruderne
  • Tag nettene på fodboldmål ned om natten – eller hæve nettets nederste kant, når det ikke er i brug

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter