Nødstedte vilde dyr

Egernunge får mælk på vildtplejestation

Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over det meste af landet, der plejer nødstedte vilde dyr, der er kommet til skade eller på anden vis er i nød. Når dyrene er klar til det, sættes de tilbage i naturen, hvor de hører til.

Du finder oversigten over alle vores vildtplejestationer her.

Alle vores vildtplejestationer er bemyndigede af Skov- og Naturstyrelsen til at pleje en række ualmindelige dyrearter, der ellers er ulovlige at tage i pleje uden denne bemyndigelse, som f.eks ugler, rovfugle, flagermus og hjorte, herunder rålam, m.f.

Plejeprincipper
Dyrenes Beskyttelse plejer dyrene efter et sæt nøje gennemarbejdede plejeprincipper

Når det syge eller tilskadekomne dyr modtages på en af vildtplejestationerne, vurderes der ikke blot om dyret kan overleve sine skader, men også om det kan genudsættes i naturen og klare sig dér på lige fod med dyr, der ikke har været plejet. Alle dyr behandles lige, dvs. der gøres ikke forskel på de "populære" og de "upopulære", på de store eller på de små eller hvor almindeligt dyret er i den Danske natur.

Helt fra starten af dyrets ophold på plejestationen er fokus på, at dyret skal tilbage til naturen, hvor det hører til. Al plejen indrettes efter dette mål.

Hvis du vil hjælpe os med at gøre en forskel for nødstedte vilde dyr i Danmark, kan du melde dig ind her - det koster kun 250 kr om året at være medlem af Dyrenes Beskyttelse, og det er takket være vores medlemmer, at vi har mulighed for at køre vores 13 vildtplejestationer.

Fugle der har brækket en vinge, har bedst af at blive aflivet
Det kan lyde voldsomt, men vilde fugle der har brækket en vinge, har bedst af at blive aflivet. Det skyldes at fugle er dybt afhængige af deres flyveevne for at kunne overleve i naturen. Det er stort set umuligt at få den maksimale førlighed og finesse tilbage i vingen, efter en eventuel operation. Selv en marginal nedsættelse af funktionsdygtigheden vil højst sandsynligt få fatale konsekvenser for fuglen. Den vil simpelthen blive offer for et rovdyr, sulte ihjel eller gå til på anden vis, og derfor mener vi at det er mere humant at aflive fuglen, end lade den dø en langsom død i naturen.

Med tamfugle er det selvfølgelig en ganske anden sag, da en tamfugl ikke selv skal skaffe sig føde, og overleve i naturen. Endvidere er aflivning ikke nødvendigvis den bedste løsning, hvis der er tale om en vild fugl der har slået vingen, eller er kommet til skade på anden vis, uden brækkede vingeknogler. Men hvis en vild fugl har brækket en eller flere knogler i vingen, så vil dens overlevelseschancer i naturen efterfølgende være minimale.
Derudover skal man huske at vilde dyr bliver meget stressede af at blive håndteret af mennesker. En vild fugl har ikke godt af at blive bedøvet og opereret, og mens den er i fangeskab vil fuglen konstant være stresset og utryg. Et fangeskabsophold vil blive meget langt, hvis fuglen skal vente på, at vingen vokser sammen og derefter på, at den er genoptrænet. Derfor vil det lange fangeskabsophold i forbindelse med et knoglebrud i sig selv være skadeligt for fuglen – foruden at den så vil have forringede flyveevner bagefter.


Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter