Transport

transport af grise

Transport af dyr er meget omfattende, og transport af landbrugsdyr vedrører såvel slagtedyr som dyr til levebrug. Vi mener, at slagtedyr bør fødes, opdrættes og slagtes i deres nærmiljø.

Dyrenes Beskyttelse er af den opfattelse, at transport af dyr skal begrænses mest muligt. Samtidig skal den transport af dyr, som finder sted, gøres så kort og skånsom som overhovedet muligt. Derfor er vi fortalere for direkte transport af dyr - uden omlæsning. Desuden mener vi, at alle dyr maksimalt bør transporteres i 8 timer eller i en maksimal afstand af 500 km.

Dyrenes Beskyttelse arbejder for forbedringer af forholdene, hvorunder dyr transporteres, dvs.:

  • Der bør fastsættes maksimale transporttider
  • Der bør arbejdes på forbedringer af transportforholdene, herunder til plads (areal og indvendig højde), vanding, fodring, mikroklima, ventilation m.v.


Vi mener, at der bør stilles krav om obligatorisk veterinærkontrol ved pålæsning på afgangsstedet. Myndighedernes stikprøvekontrol af køretøjer på landevejen bør øges til ca. 25 %.


Dyrenes Beskyttelse ønsker et stop for transport af spædkalve til Nederlandene (sødmælkskalve).

Dyrenes Beskyttelse ønsker også fastsat transportregler for hobbydyr (ikke-kommerciel transport).

Læs mere:

Høringssvar

Høring vedr. ny evaluering af klippekortordningen for dyretransporter (mar. 2017) PDF-format

Høring vedr. bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr (nov. 2016) PDF-format

Høring vedr. revideret evaluering af klippekortordningen for dyretransporter (jan. 2016) PDF-format

Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter (jan. 2015) PDF-format

Høringssvar vedr. ændring af gebyr for autorisation af transportvirksomheder (dec. 2013) PDF-format

Høringssvar vedr. gebyrsatser for logbogskontrol og autorisation af transportvirksomheder (juli 2012) PDF-format

Høring over ændring af bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr (jan. 2012) PDF-format 

Høringssvar vedr. EU-Kommissionens beretning om virkningen af Transportforordningen (jan. 2012) PDF-format

Høringssvar af 8/8-11 vedr. kontrol af dyretransporter ved direkte afgang fra besætninger PDF-format

Høringssvar af 8/8-11 vedr. brug af privatpraktiserende dyrlæger på samlesteder PDF-format 

Høringssvar vedr. klippekortordningen for dyretransporter (juni 2011) PDF-format 

Brev af 14. april 2011 til ministre om styrket kontrol af regler om dyretransport (2011) PDF-format

Høringssvar vedr. udsættersøers transportegnethed (juni 2009) PDF-format

Høringssvar vedr. transportbekendtgørelsen (august 2008) PDF-format

Høringssvar vedr. tekniske specifikationer for navigationssystemer (dec. 2007) PDF-format

 

Lovgivning m.v.

Lovgivning om transport af dyr

EFSA-rapport om transport af dyr (2011)

EFSA-rapport om transport af dyr (2004)

EFSA-rapport om mikroklima i køretøjer (2004)

Rapport fra EU's videnskabelige komité om mikroklima i køretøjer (1999)

Europarådets Konvention om beskyttelse af dyr under international transport PDF-format

Rapport fra EU's videnskabelige komité vedr. transport af dyr (svin, kvæg, heste, får) (2002) PDF-format

 

Download PDF-læseren Adobe Reader, hvis du ikke har den installeret.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad