Cirkusdyr

cirkuselefanter

Dyrs optræden i cirkus sker udelukkende for underholdningens skyld. Vi lærer ikke noget væsentligt om disse dyr ved at se dem optræde. De bidrager ikke til forskning, der kan give ny viden, som også kan komme dyrene selv til gode, og truede arter bliver ikke mindre truede af, at vi sætter dem til at lave kunster. Hvor en zoologisk have har mulighed for at undervise, forske og bevare, kan et cirkus kun underholde. Og for at dette kan lade sig gøre er vi nødt til at acceptere ringere forhold for dyrene end de ville have haft i faste anlæg.

Dyrenes Beskyttelse arbejder for at få de vilde dyr ud af cirkus. Det er ikke muligt i et turnerende cirkus at tilbyde de forhold, loven tilskriver som minimum for de samme dyrearter i faste anlæg. Dette finder Dyrenes Beskyttelse uacceptabelt. Vil man se elefanter og søløver må man derfor andre steder hen.

Domesticerede dyr skal for at kunne accepteres i cirkus kunne tilbydes samme forhold, som hvis de blev holdt af private. Dyrenes Beskyttelse accepterer ikke lavere standarder for holdet af dyr, der turnerer med cirkus, end for dyr, der ikke gør.

 

Artiklen herunder stammer fra Dyrenes Beskyttelses medlemsblad "Dyrevennen" og blev bragt i april 2015.

Snablerne ud af manegen 

Det skal være slut med at køre elefanter, søløver og zebraer fra by til by og opstalde dem under utilstrækkelige forhold. Dyrenes Beskyttelse kræver nu et totalforbud mod vilde dyr i cirkus

Dyrenes Beskyttelse vil kræve et politisk indgreb mod brugen af vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer i cirkus. Som reglerne er lige nu, er netop disse tre arter tilladt, selv om der er vedtaget et generelt forbud mod vilde dyr. Blandt andet er brugen af aber, bjørne, sæler og vilde kattedyr i cirkus udtrykkeligt forbudt.

- Undtagelserne handler formentlig om tradition. Folks billede af et cirkus omfatter en elefant, en klovn og en, der dingler i en trapez, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse og slår fast:

- Der er ingen biologisk grund til, at der skal gælde særlige regler for eksempelvis elefanter. 

Helt forkert
Til gengæld er der ifølge Dyrenes Beskyttelse god grund til at forbyde elefanter, søløver og zebraer i omrejsende cirkus.

- Vores helt grundlæggende holdning er, at dyr skal kunne udøve deres naturlige adfærd. Det gælder alle dyr, og vi mener ikke, et omrejsende cirkus kan opfylde de krav, der bør stilles til hold af vilde dyr i fangenskab. Det kræver viden, plads og forhold, som det ikke er muligt at tilbyde dyr i et cirkus. For eksempel kan du se i zoologisk have i København, hvor meget et ordentligt elefantanlæg fylder. Det er uhyre svært at forestille sig et sådant, som kan pakkes ud hver aften i et omrejsende cirkus, siger Michael Carlsen.

Da en arbejdsgruppe i 2008 skulle foretage en vurdering af forholdene for cirkusdyr og udarbejde forslag til regler for hold og fremvisning, ønskede både Dyrenes Beskyttelse, Det Dyreetiske Råd og Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr et totalforbud mod vilde dyr i cirkus. Det endte imidlertid med, at et flertal bestående af blandt andet Cirkusdirektørforeningen, Fødevarestyrelsen og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark får undtaget elefanter, søløver og zebraer fra forbuddet.

- Jeg synes, det er helt forkert, siger medlem af rådet og videnskabelig direktør i Københavns Zoo, Bengt Holst. 

- Vores argument var og er stadig, at det ikke skal være tilladt at holde hverken elefanter, søløver eller zebraer i omrejsende cirkusser. Specielt elefanter og søløver er der direkte velfærdsmæssige problemstillinger forbundet med. Du kan ikke 100 gange om året oprette en ny standplads, som er både sikkerhedsmæssigt og dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig for en elefant. Hvis du skal tilgodese sikkerheden, skal elefanterne blive i deres vogne. Vil du tilgodese dyrevelfærden, skal de ud i et større anlæg, men så går du på kompromis med sikkerheden, fordi det typisk sker i en indhegning, som de kan gå lige igennem. Det sker også hvert år, siger Bengt Holst.

En elefant har krav på 100 m2 foldplads, hvilket ifølge Bengt Holsts vurdering er for lidt. For søløver er reglerne sådan, at tre søløver skal have et bassin med en vandvolumen på 50 m3 og en dybde på 1,2 meter. Til det siger Bengt Holst: 

- Søløver er ikke overfladesvømmere. De skal kunne boltre sig og svømme både vandret og lodret med en vanddybde på mindst 2,5-3 m. Det kan man ikke opfylde i et omrejsende cirkus.

Vilde dyr eller ej?
Blandt andet Cirkus Arena, som er Nordens største cirkus, bruger vilde dyr i deres forestillinger. Cirkus Arena ejer både elefanter, søløver og zebraer og har på sin Danmarksturné i år et nummer med tre afrikanske hunelefanter på programmet. Elefanterne skal fra marts til september besøge 107 steder i Danmark, og ifølge Cirkus Arenas turnéchef, Klaus Jochumsen, har dyrene det godt. 

- Vi tvinger ikke vores dyr til noget. Jeg kan stå inde for, at de får motion og alt det foder og de vitaminer, de skal have. De kommer på fold hver dag og virker i det hele taget meget tilfredse og rolige. Efter min opfattelse har de et fint liv, siger han.

- Vi har hele tiden været imod et forbud, og det er vi stadigvæk. Cirkus og dyr har altid hængt sammen, og vi lever ikke bare af, men også med vores dyr. Men vi går ind for, at man har velordnede forhold for sine dyr og i øvrigt har en høj grad af dyrevelfærd, siger Klaus Jochumsen, som anfægter betegnelsen ”vilde dyr”.

- Der er ikke vilde dyr i cirkus. Når man taler vilde dyr, tænker folk på løver, tigere og leoparder. Det har været forbudt i Danmark siden 60erne, og det bifalder vi også. Men elefanter og zebraer er efter min opfattelse ikke vilde dyr. De er på justitsministeriets positivliste, og jeg anser dem for at være domesticerede dyr.

Forelagt dette siger Bengt Holst fra Københavns Zoo: - Det er ikke rigtigt. Domesticerede dyr er gennem målrettet arv tilpasset et liv hos mennesket. Det tager adskillige generationer at gøre dem mindre frygtsomme og aggressive over for mennesker og i det hele taget vænne dem til en tilværelse tæt på mennesket. Søløver, elefanter og zebraer i cirkus er tæmmet, men ikke tilpasset dette liv tæt på mennesket gennem avl. De kan derfor heller ikke behandles som husdyr.

Cirkus uden vilde dyr
Debatten om vilde dyr i cirkus blomstrede for alvor i 2003, hvor Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr efterlyste et forbud. Blandt andet Cirkus Arena var imod, mens Cirkus Benneweis-direktør Diana Benneweis støttede tanken om et forbud mod løver og elefanter i cirkus. Cirkus Benneweis fortsatte dog selv med at bruge elefanter i sine forestillinger til og med 2013, men sidste år var der for første gang ingen vilde dyr på cirkussets program.

Cirkus Benneweis har ikke ønsket at medvirke i et interview, men juniordirektør Nadia Benneweis skriver i en mail til Dyrevennen:

”Nogle cirkusgæster savnede elefanterne. Andre roste os og sagde, at de egentlig ikke brød sig om at se elefanter i cirkus.” Nadia Benneweis forklarer endvidere, at kravene til bassinstørrelse gør det meget svært for omrejsende cirkusser at have søløver på programmet, og at det i stigende grad er blevet svært at finde gode elefantnumre, da der ikke er kommet nye elefanter til cirkusverdenen i mange år.

”Mange af cirkuselefanterne kunne fortjene at gå på pension og få nogle gode seniorår,” skriver hun.

”Derfor har vi heller ikke i sæsonen 2015 elefanter med i forestillingen og tvivler på, at vi vil få det i fremtidige forestillinger. I lyset af ovenstående vil et forbud mod at fremvise søløver og elefanter ikke få betydning for os.”

Dyrenes Beskyttelse vil nu stille politisk krav om at få indført et dansk forbud.

- Vores helt klare ønske er et forbud mod vilde dyr i cirkus. Det vil i praksis sige elefanter, søløver og zebraer, som er de vilde dyr, det lige nu udtrykkeligt er tilladt at bruge. Vi mener overhovedet ikke, cirkus kommer i nærheden af at opfylde de krav, sådanne dyr stiller til tilværelsen, og derfor skal de ikke være der, siger Michael Carlsen.

TIDSLINJE – Vilde dyr i cirkus

1962 Folketinget vedtager en ændring af dyreværnsloven, således at fremvisning af vilde dyr forbydes i cirkus. Justitsministeren kan dog meddele undtagelse fra forbuddet, hvilket rutinemæssigt sker for især elefanter og søløver.

2003 I en udtalelse af 21. juli 2003 foreslår Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr uopfordret, at der fremover ikke gives dispensation fra forbuddet mod fremvisning af vilde dyr i cirkus. Dette indebærer, at der efter rådets opfattelse ikke bør fremvises vilde dyrearter som elefanter og søløver i cirkus, men udelukkende domesticerede dyrearter. 

2003 På baggrund af Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyrs udtalelse, sender Justitsministeriet spørgsmålet i høring hos relevante myndigheder og organisationer. En række høringsparter kan umiddelbart tilslutte sig udtalelsen, mens andre høringsparter finder, at hold og fremvisning af vilde dyr fortsat skal kunne tillades, eventuelt under overholdelse af minimumsregler for opstaldning af dyrene.

2007 Justitsministeren nedsætter en arbejdsgruppe på baggrund af ovenstående. I arbejdsgruppen sidder repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Cirkusdirektørforeningen i Danmark, Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr, Det Dyreetiske Råd, Fødevarestyrelsen, Københavns Politi og Justitsministeriet.

2008 Arbejdsgruppen anbefaler et forbud mod hold af vilde i cirkus, undtagen elefanter, søløver og zebraer. Repræsentanterne for Dyrenes Beskyttelse, Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr samt Det Dyreetiske Råd ønskede et totalforbud, men var i undertal.

2009 I en ny ”Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.” opereres der nu med en negativliste og en positivliste. Omrejsende cirkusser kan nu fremvise elefanter, søløver og zebraer uden at skulle søge om dispensation hertil. Til gengæld skal de nu overholde en række minimumskrav til blandt andet boks- og foldstørrelser.

Kilder: Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv., rapporten ”Hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.”, retsinformation.dk

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad