Mink

Minkproduktion i sin nuværende form er helt uacceptabel. Vi ønsker et forbud ligesom der er i en række andre lande i Europa. For eksempel England, Østrig, Kroatien og Slovenien.

Animationsfilm produceret af studerende på The Animation Workshop til Dyrenes Beskyttelse

Indtil et forbud er gennemført arbejder vi for forbedringer af den eksisterende produktion. Mink skal leve under forhold, hvor de har bedre mulighed for at bevæge sig og for at fjerne sig fra andre mink. Samtidig skal de aktiviseres og have væsentlige naturlige behov opfyldt. Det kræver blandt andet:

 • Mere plads.
 • Adgang til svømmevand.
 • Berigelse af burene. Fx reb og rør. 


Vores krav til minkproduktion på lang sigt:

Vi arbejder for et total forbud mod minkproduktion ligesom det forbud, der allerede eksisterer mod ræveforbud.

Vores krav til minkproduktion på kort sigt:

 • Bedre og mere omfattende velfærdskontrol af farme, der i visse perioder huser titusinder af dyr.
 • Forbud mod gruppeindhusning af mink.
 • Markant større bure eller flere bure koblet uden at der sættes flere mink sammen.
 • Berigelse af bure gennem krav om f.eks. svømmevand og beskæftigelsesmaterialer som reb.


Det gør vi for at påvirke minkproduktionen:

 • Påvirker politisk gennem kontakt til politikere i Danmark og EU.
 • Dialog med ansvarlige myndigheder gennem høringssvar og andre henvendelser (se høringssvar og breve nedenfor og under lovgivning).
 • Deltager i offentlig debat i presse og ved arrangementer, for eksempel udstilling på National museet, paneldebat på folkemøde på Bornholm, og debatindlæg i pressen. 
 • Påvirkning af branchen gennem dialog med minkavlernes auktionshus Kopenhagen Fur om velfærdsmæssige forbedringer for mink. Begge gange er forhandlingerne blevet afbrudt som følge af manglende vilje til at foretage virkelige forbedringer for dyrene (se link til brev nedenfor). 
 • Samarbejder internationalt via Eurogroup for Animals for at flere lande får forbud eller strengere krav til hold af pelsdyr.
 • Fremmer brug af alternativer til pels blandt andet gennem samarbejde med Copenhagen Artificial Fur.


Læs minkrapporten 2006 (PDF-format).
Brev til Fødevarestyrelsen om diameter på rør 2010 (PDF-format).
Fakta om minkproduktionen 2011.
Brev til Kopenhagen Fur, som omhandler samarbejde om minkproduktion 2012.
Brev til Fødevareministeren, der omhandler forslag til bedre dyrevelfærd 2013.
Høringssvar om hylde og rør 2013.
Høringssvar om gruppeindhusning 2015.
Læs rapporten ”Nordic fur trade – marketed as responsible business” (PDF-format).

Faktasheet: Oversigt over EU-lande, der har foretaget et forbud mod pelsproduktion (PDF-format).
Faktasheet: Dyrevelfærden er problematisk i minkproduktionen (PDF-format).
Faktasheet: Europa skal agere frontløber for at forbyde pelsproduktion (PDF-format).
Faktasheet: De miljømæssige omkostninger ved pelsproduktionen (PDF-format).
Faktasheet: Den europæiske befolknings holdning til pelsindustrien (PDF-format).  

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad