Får

At se får græsse på en mark, hvor de har mulighed for at søge føde, vand og læ og udfolde deres adfærd er et skønt syn

Får
Får blev som et af de første dyr tæmmet af mennesket og gjort til husdyr, for mere end 5000 år siden. Der findes over 1 milliard får på verdensplan, hvor hovedparten befinder sig i Australien, New Zealand, Storbritannien og Argentina. I Danmark er der omkring 100.000 moderfår, fordelt på ca. 30 racer. I Danmark er de mest udbredte racer Texel, Oxforddown, Shropshire, Dorset, finuldsfår, Leicester, Marsk, gotlandske pelsfår og Suffolk.

Racerne kan inddeles efter hvad de anvendes til:

- Fåreracer til kødproduktion.
- Fåreracer til produktion af skind og uld.
- Fåreracer til mælkeproduktion.
- Kombinationsracer der bruges til flere formål.

Får og lam produceret under mærkeordningen "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" kommer fra besætninger, hvor der stilles høje krav til dyrevelfærden.

Dyrenes Beskyttelses største opgave er at udbrede kendskabet til denne mærkningsordning, således at lammeproducenter får lyst til at være med i ordningen og at forbrugere er villige til at betale lidt ekstra for kød, som er produceret med høj dyrevelfærd.


Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter