Aber i forsøg

Chimpanse

I Danmark anvendes der ikke længere aber (primater) til forsøg. Aber er højt udviklede dyr med følelser og en bevidsthed, der er langt større end hos andre dyr, og brugen af aber i forsøg er derfor særligt problematisk.

Da aber er så højtudviklede, er kravene til forsøg med dem større:

  • Med det ny EU-direktiv bliver der forbud mod forsøg med menneskeaber. Dog er der fastsat en såkaldt sikkerhedsklausul, således at der helt ekstraordinært og under særligt restriktive betingelser kan laves forsøg, hvis der f.eks. udbryder livstruende sygdomme hos mennesker, eller bestanden af disse aber bliver truet.
  • Der skal kun gives tilladelse til forsøg med aber, såfremt det kan dokumenteres, at den nødvendige viden ikke kan opnås i forsøg med andre dyretyper.
  • De aber, der skal indgå i forsøg, må ikke være indfanget i naturen, men skal være specielt opdrættede til formålet. Med det ny direktiv tillades dog forsøg med selvopretholdende kolonier af aber ('self-sustaining colonies').
  • Med det ny EU-direktiv stilles der krav om, at EU-Kommissionen indenfor en veldefineret tidsfrist skal gøre brugen af aber til genstand for et kritisk review.
  • Det bør sikres, at transporten og håndteringen af aberne fra opdrætssted til forsøgssted sker på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde i henhold til anbefalingerne i "Counting the cost" udarbejdet af den engelske dyreværnsorganisation RSPCA.
  • Aber bør opstaldes under forhold, der tilgodeser abernes naturlige behov. Det kræver bl.a. gruppeopstaldning, at aberne har plads til at klatre, og der er et beriget miljø, så aberne er i stand til at udfolde deres naturlige behov. Da aber er højtudviklede dyr, stiller det i sagens natur skærpede krav til opstaldningen. Der er endvidere ekstremt vigtigt, at dyrene trænes både for at socialisere aberne og for at træne dem til at være i forsøg.

 

Rapport fra EU-Kommissionen - The need for non-human primates in biomedical research, production and testing of products and devices  PDF-format
Rapport fra EU-Kommissionen - The Welfare of non-human primates used in research. Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare. Adopted on 17 December 2002.  PDF-format 

Download PDF-læseren Adobe Reader, hvis du ikke har den installeret.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad