Lovgivning om forsøgsdyr

Forsøgsdyr, Marsvin i forbedret anlæg hos Novo Nordisk
Foto: Novo Nordisk

Forsøgsdyr er som hovedregel beskyttet af Dyreværnsloven.

Dyreværnsloven fastsætter: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
I sagens natur kan forsøgsdyr netop blive udsat for ubehagelige indgreb
. Forsøgsdyrene har derfor deres egen lov: Lov om Dyreforsøg.

I denne lov sættes der fokus på gavn af forsøgene, og forsøgsdyrene som helhed kan da også nyde godt af, at der stilles spørgsmål ved gavn af de forsøg, der søges om tilladelse til. En del dyr undgår derved at blive brugt til forsøg, og nogle ubehagelige forsøg kan undgås. F.eks. er der ikke i Danmark givet tilladelse til at lave dyreforsøg med tobak og rygning.

For det enkelte forsøgsdyr, er det imidlertid uinteressant, hvad forsøgene skal bruges til. Det, der betyder noget for det enkelte forsøgsdyr, er, hvad dyret reelt udsættes for.

  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at det altid er den mindst belastende forsøgsmodel, der bliver valgt, og at de mennesker, der skal udføre forsøgene, er dygtige til det.
  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at der sættes grænser for, hvor sygt det må blive (f.eks. som følge af genmodificering).
  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at der trækkes nogle grænser for, hvor meget ubehag det må påføres.
  • Forsøg, der vides at forårsage smerte, og hvor smertebehandling ikke kan gives i tilstrækkeligt omfang, skal ikke være tilladt.
  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at de personer, der passer det, kan lide dyr og har den fornødne viden om dyret og behandler det omsorgsfuldt.
  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at der er nogen til at overvåge dets tilstand, f.eks. efter en operation, også efter normal arbejdstid. Samt at disse personer ved, hvad de skal kigge efter og er uddannet til at vurdere, om der skal gives lindrende behandling.
  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at der er en person, der kan gå ind og stoppe et forsøg, hvis ubehaget for dyret bliver for stort.
  • Det er vigtigt for forsøgsdyret, at det bliver opstaldet under gode forhold. Det vil sige, at der bliver taget hensyn til dyrets behov. De fleste forsøgsdyr har behov for at være sammen med artsfæller. De har behov for at bevæge sig, skjule sig, have noget at beskæftige sig med osv.
  • Konklusionen er, at det er vigtigt for forsøgsdyret, at det bliver behandlet med respekt, og at alle husker, at det er levende dyr, og ikke blot et forskningsredskab.


Dyrenes Beskyttelse arbejder derfor vedvarende på at få indflydelse på lovgivningsprocessen vedrørende dyreforsøg, bl.a. ved at give høringssvar ved alle nye og ændrede love og regler.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel