Aflivning af dyr

Aflivning af dyr foregår både i forbindelse med slagtning og i andre sammenhænge. Dyrenes Beskyttelse mener, at det er uhyre vigtigt, at der sikres den bedst mulige beskyttelse af dyr i forbindelse med aflivning. Dyr skal aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Slagtning finder sted såvel på slagterier som udenfor slagterier. Ved slagtning skal dyr bedøves forud for aflivning, som sker ved afblødning.

Dyr skal beskyttes bedst muligt mod ophidselse, smerte og lidelse i forbindelse med bedøvelse og aflivning. Til det formål er det vigtigt, at de involverede personer er uddannede, dvs. har det fornødne kendskab og de fornødne færdigheder. Manglende viden og indsigt er ofte væsentligt medvirkende faktorer til dårlig dyrevelfærd og sager med overtrædelser af reglerne om beskyttelse af dyr.

Halalslagtning


Høringssvar

Høringssvar vedr. gebyr for midlertidigt kompetencebevis m.v. - 8/4-2013

Høringssvar vedr. uddannelse af personer i aflivning m.v. - midlertidige kompetencebeviser - 25/1-2013 - PDF-format

Høring over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr - 10/12-2012  PDF-format

Høringssvar vedr. uddannelse af personer der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr m.v. - 30/11-2012 - PDF-format

Høringssvar vedr. lov om forbud mod slagtning og aflivning af højdrægtige dyr - 9/10-2012 - PDF-format

Høringssvar vedr. honorarlønnede dyrlægers kontrol med små slagterier - 24/7-2012 - PDF-format

Høringssvar vedr. uddannelse af personer i aflivning m.v. - 11/7-2012 - PDF-format

Høringssvar vedr. kursusbeskrivelser i relation til EU's aflivningsforordning - 4/1-2011 - PDF-format

Høringssvar vedr. EU's aflivningsforordning - 31/10-2008 - PDF-format


Lovgivning m.v. vedr. aflivning af dyr

Europarådets rekommandation af 17. juni 1991 om slagtning af dyr PDF-format

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr (eksternt link)

EU's aflivningsforordning (eksternt link)

Europarådets konvention om beskyttelse af dyr til slagtning PDF-format

Den internationale dyresundhedsorganisation (OIE): OIE Terrestrial Animal Health Code - Slaughter of Animals PDF-format

EFSA-udtalelse (2012)om el-bedøvelse af fjerkræ i vandbad (eksternt link)

EFSA-rapport (2006) om slagtning og aflivning af andre landbrugsdyr m.v. (f.eks. hjort, ged, kanin, strudse, ænder, gæs) (eksternt link)

EFSA-rapport (2004) om slagtning og aflivning af visse landbrugsdyr m.v. (f.eks. kvæg, får, svin, hest, kylling, kalkun, fisk, sygdomsbekæmpelse) (eksternt link)

Bekendtgørelse fra europæisk konvention om beskyttelse af dyr til slagtning (eksternt link)

Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtigheden (eksternt link)

 

Download PDF-læseren Adobe Reader, hvis du ikke har den installeret.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel