Frivillig dyreredder

Vi søger i øjeblikket frivillige dyreredder til vores dyreredder-team i Roskilde med base på Roskilde internat.     

Rigtig mange dyreredningssager køres af frivillige. Når man arbejder som frivillig på dyreredningsbilen, løser man mange og meget forskelligartede opgaver, og man skal ikke være bange for at tage fat og blive beskidt. Til gengæld får man mange rigtig gode oplevelser som frivillig - det er utroligt givende, når det lykkes at redde et dyr og enten få det tilbage i naturen straks eller få det bragt til f.eks. en vildtplejestation, hvor det kan plejes til, det er klar til at komme tilbage i naturen.

Dyreredningsbilen kører hver dag til mange forskellige dyrearter, som alle har det til fælles, at de er kommet i nød. Både de store og de små, de populære og de upopulære, de almindelige og de sjældne.

Alle disse redningssager skal ved den frivillige dyreredders ankomst på stedet, vurderes og løses bedst muligt. I nogle tilfælde skal der slet ikke gøres noget – den, der fandt dyret har måske misforstået situationen. I andre tilfælde kan dyret hjælpes på stedet og straks slippes fri igen. Endelig kan dyret være mere eller mindre sygt eller tilskadekommet. Indimellem så voldsomt, at en hurtig aflivning er det mest skånsomme, men ofte skal dyret bringes til vildtplejestation eller dyrlæge.

En typisk dag som dyreredder på dyreambulancen vil byde på både indfangning, håndtering og transport af såvel små som større nødstedte faunadyr (pindsvin, svaner, flagermus, mm.). Ydermere kan der forekomme transport af internatsdyr (typisk hund og kat). Det forventes at dyreredderen er løsningsorienteret, fleksibel og har stort gå-på–mod, da der kan opstå mange forskellige situationer i ”felten”. Som dyreredder er du Dyrenes Beskyttelses ansigt udadtil og det er derfor vigtigt, at du er venlig og imødekommende ved kontakt med de mennesker, som har fundet og ringet om de dyr, som du kommer for at hjælpe. Du forventes at efterleve Dyrenes Beskyttelses værdier, som er faglighed, engagement, respekt, åbenhed og loyalitet.

Opgaverne indebærer ofte nærkontakt med dyrene, som ofte skal indfanges for at kunne hjælpes. Dette kan være fysisk krævende, koldt, vådt og beskidt arbejde – og ofte skal man passe godt på ikke at blive bidt, revet eller spiddet.

Det er af yderste vigtighed, at man hele tiden har fokus på, at det er vilde dyr, der hjælpes. Man rører derfor kun dyrene, når det er nødvendigt, da de alle stresses ved menneskekontakt. Og stress dræber.  Man kæler ikke med dyrene, men har modet til at håndtere dem fast og blidt på én gang.

 

Engagement
For at være dyreredder på dyreambulancen skal man være engageret. Man skal ville arbejdet – man skal virkelig ønske at hjælpe dyrene på dyrenes præmisser.

Hårdt og beskidt arbejde
En dyreredder på dyreambulancen skal kunne slæbe en 10 kg tung svane eller holde godt fast i en hejre, der kæmper som en besat for at slippe fri. Man vil blive beskidt og ind imellem våd af arbejdet – dette skal man være indstillet på.

Den stabile, pligtopfyldende og pålidelige medhjælper
En dyreredder på dyreambulancen tager flere vagter om måneden. En vagt vil normalt være 4 eller flere timer og kan være på alle tider af dagen.

De vagter man forpligter sig til, møder man altid op til. Bliver man syg eller lignende sørger man for, at der findes en, der kan tage vagten i stedet. 

Alle vagter starter og slutter på basen, hvor dyreredningsbilen holder permanent. Her er også et kontor samt udstyr så som uniformer, bure, fangeredskaber m.m. Uanset hvor man kommer fra, sørger man selv for transporten til og fra stationen til de vagter, man skriver sig på. Du skal desuden være indstillet på, at de opgaver du påtager dig følges til dørs. En aktion for at hjælpe et nødstedt dyr kan ikke afbrydes midtvejs! Det er derfor altid muligt at sige hvornår en vagt begynder, men straks sværere at sige præcis hvornår den slutter.

Have øje for dyret og dets behov
Man skal være indstillet på at se på dyret og dets adfærd og derigennem få en idé om hvorvidt dyret er sygt, skadet eller bare udviser normal adfærd. Man skal også være indstillet på at reagere på det, man ser og tage beslutninger om handlinger.

Man skal være indstillet på at udvise stor tålmodighed og f.eks. tilpasse sit kropssprog til udfordringerne i den fangst, man står overfor. Samtidig skal man være klar til øjeblikkelig at handle meget hurtigt, når situationen kræver det.

Respekt for de andre frivillige
Man skal respektere de andre frivillige – og vise det. Dette skal ske både i form af en god omgangstone og i form af respekt for andres meninger og input til arbejdet med dyrene

Oplæring
Før du sendes ud for helt selvstændigt at løse opgaver med nødstedte dyr, skal du gennemgå et forløb indeholdende

  • Introduktionskursus
  • Prøvetur med en erfaren dyreredder
  • Oplæringsperiode som ”føl” på dyreambulancen (ture med erfarne dyrereddere)
  • Kursusaften

Dette er både for at gøre dig bedre til at løse opgaverne på dyreambulancen og for at både Dyrenes Beskyttelse og du selv kan vurdere, om arbejdet på dyreambulancen er noget for dig.

 

Send en mail til Nina Ortmann-Brask, hvis du er interesseret i at blive frivillig: nob@dyrenesbeskyttelse.dkHjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter