Fiskens adfærd

Den generelle opfattelse er, at fisk ikke er i stand til at foretage bevidste valg, at de ikke kan trænes og lære nye ting, og at de ikke kan huske mere end nogle få sekunder tilbage i tiden. Men forskning har vist, at dette er langt fra sandheden - fisks adfærd er meget mere kompleks.

Mange fiskearter kan genkende eksterne faktorer såsom bytte og farer i form af rovdyr. De kan skelne mellem artsfæller for at udvælge en potentiel mage og diskriminere mellem slægtninge og ikke slægtninge. Deres adfærd udvikles via social læring, og de kan lære at undgå ubehagelige stimuli. De kan også huske specifikke navigationsruter og kende forskel på forskellige ruter fra punkt A til punkt B.

Meget af denne information skal læres og huskes for at kunne udføre den adfærd, der øger sandsynligheden for overlevelse og bedst mulige leveforhold. Mange fiskearter kan også ændre deres socialadfærd baseret på tidligere erfaringer og kan involvere sig i komplicerede forhold med både artsfæller og andre arter, hvori samarbejde eller manipulation indgår – noget man førhen kun troede kunne finde sted hos pattedyr og fugle. Ligesom andre hvirveldyr benytter fisk sig dermed af indlærings- og hukommelsessystemer. Vi har her samlet en række eksempler, men det er vigtigt at understrege, at disse eksempler kun viser en brøkdel af de evner, som forskellige fiskearter har.

Indlæring
Mange fiskearter kan lære at genkende og huske farer efter blot en enkelt oplevelse med f.eks. et rovdyr. De kan lære at skelne mellem forskellige grader af farer og indrette deres adfærd efter graden af utryghed. De kan lære at associere udseendet af ét rovdyr med andre rovdyr og dermed undgå en bredere vifte af potentielle fjender, selvom de kun har mødt et enkelt af disse rovdyr. Fisk kan endvidere lære at opholde sig bestemte steder i et akvarium på bestemte tidspunkter af døgnet alt efter hvor og hvornår de bliver fodret, og de kan lære at associere lys med en kommende stimuli som f.eks. foder. Fisk kan desuden trænes til at udføre specifik adfærd, hvilket har ført til, at man i dyrehandlere og på nettet kan købe fisketræningsudstyr. Med udstyret følger en manual, hvori det forklares hvordan træner fisk til for eksempel at ”spille fodbold”. Træningen er baseret på den samme indlæringsteori som også benyttes hos andre dyregrupper som f.eks. pattedyr og fugle.

Social læring
Nogle fiskearter kan lære at skubbe til en låge blot ved at se andre fisk udføre opgaven først. Desuden kan de ved at se andre fisk svømme igennem forskellige net af forskellige størrelser, konkludere hvilke net, der er store nok til, at de selv kan svømme igennem. Fisk kan også afkode social rang ved at iagttage andre fisks interaktion, og derudfra tilpasse deres egen adfærd til de andre fisks rang.

Samarbejde
Nogle fiskearter kan på tværs af arter lære at samarbejde både om jagt og om at holde udkig efter farer. F.eks. er det observeret at grouper og ål kommunikerer og koordinerer med hinanden for derved at opnå bedre jagtresultater. Dette vidner om højere kognitive evner end fisk normalvis tillægges.

Redskaber
Brug af redskaber er en egenskab som ofte kun tillægges højerestående primater, men rokker kan lære at få mad ved at lave strømninger i vandet, og derved skubbe maden ud af et rør. Skyttefisk ”skyder” insekter ned i vandet ved at sprøjte vand på dem, og det er blevet observeret, at læbefisk bruger sten til at åbne muslinger med.

Hukommelse
For at øge sandsynligheden for overlevelse har fisk ligesom mange andre dyr udviklet hukommelsessystemer, som gør dem i stand til f.eks. at huske hvor de kan finde mad, og hvornår der er farer på færde. Ørreder kan huske og være påvirkede af en skræmmende oplevelse i mere end 7 dage. Zebrafisk som trænes til på signal at opholde sig bestemte steder i tanken og kan huske signalet i op til 10 dage, og guldfisk kan lære at huske ruten gennem en labyrint.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter