Fisk

Der findes ca. 32.000 forskellige fiskearter i verden, hvilket gør dem til det mest artsdiverse hvirveldyr. Fisk forekommer i meget forskellige akvatiske miljøer, fra højtliggende bjergfloder til over 5.000 meters havdybde. De forskellige fiskearter er dermed tilpasset meget forskellige leveforhold og har meget forskellige behov til f.eks. temperatur, pH-værdier, habitat, foder, skjul med mere

Vi mennesker bruger fisk i mange forskellige sammenhænge. Fisk fremvises i akvarier og zoologiske haver, for nogen er det deres hobby at fiske, og i vestlige lande udgør fisk det mest populære kæle-/hobbydyr efter hunde og katte, selvom fiskene langt overstiger hunde og katte i antal. Fisk bruges også i videnskabelige forsøg og i 2011 blev fisk brugt i 10 % af alle videnskabelige dyreadfærdsudgivelser. I nogle lande er op til 80 % af alle dyreforsøg udført på fisk. Desuden bruges fisk som føde til både dyr og mennesker, de bliver derfor både fisket (vildtfanget) og opdrættet i akvakultur som f.eks. dambrug.

Over 500.000 ton fisk bliver produceret i akvakultur i Europa om året og 70-80 millioner ton vildtlevende fisk bliver på globalt plan fisket ud af havene hvert år, hvilket svarer til over 1.000 milliarder fisk. Til sammenligning anslår FNs levnedsmiddel- og landbrugsorganisation (FAO), at 60 milliarder dyr, som ikke er fisk, hvert år bliver slået ihjel til konsumering, hvilket svarer til omkring ni dyr om året for hvert menneske på planeten. Laves samme udregning for fisk, svarer det til 150 fisk om året for hvert menneske. Dette tal omfatter ikke de fisk, som bliver fanget ulovligt, eller fisk, der fanges ved uheld og bliver sat ud igen. Det medtager heller ikke de fisk, der bliver brugt som madding. Tallet er altså reelt langt større.

Fisk bliver ofte overset i dyrevelfærdsdebatten, og de udsættes for ting, som ikke ville være anset for acceptabelt for andre hvirveldyr. Hvilket der kan være flere grunde til. En af grundene kan være at de ikke er lige så nemme at opbygge en relation til som andre dyr. Fisk mangler ansigtstræk, blinker ikke med øjnene, har skæl i stedet for hår, ingen øjenvipper og de vokaliserer kun lidt eller slet ikke. Vi kan derfor have svært ved at opfatte og afkode fisks adfærd. En anden forklaring er, at der desværre er opstået en udbredt forestilling om, at fisk ikke kan mærke smerte og at det derved ikke er nødvendigt at vise dem de samme hensyn som andre hvirveldyr.

Med baggrund i den nuværende viden om fisk og de normer for acceptabel behandling af dyr, som gør sig gældende i dag, mener vi her i Dyrenes Beskyttelse, at der er behov for et opgør med forestillingen om at fisk ikke kan føle smerte, og at der skal sættes fokus på det ansvar, der påhviler personer, som fanger, holder eller på anden måde interagerer med fisk.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter