Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" finder du på udvalgte fødevarer. Mærket anpriser kød fra godkendte producenter af kødkvæg, svin, får og lam, slagtefjerkræ, kronvildt, bison samt æg. Det garanterer, at der er tale om produkter, som er produceret med høj dyrevelfærd. Se efter velfærdsmærket:

Kravene til producenterne definerer god dyrevelfærd

Dyrenes Beskyttelses faglige eksperter fastsætter kravene til at blive ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ ud fra deres store faglig viden om den enkelte dyrearts behov. 

Udgangspunktet for kravene til de producenter, som er godkendt til at producere under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, er de såkaldte ’Fem friheder’, som gælder for dyrenes velfærd i selve produktionen, under transport, og når dyrene er på slagteriet.

1. Dyrene skal altid have frihed til at kunne bevæge sig frit og have mulighed for at udvise normal adfærd (frihed til at udtrykke normal adfærd)

2. Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk (frihed fra ubehag)

3. Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til foder og vand, således at de kan opretholde god sundhed og vigør (frihed fra sult og tørst)

4. Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide anden overlast (frihed fra smerte, skade og sygdom)

5. Dyrene må ikke skræmmes eller unødigt stresses (frihed fra frygt og lidelse)

Dyrenes Beskyttelse gennemfører årligt kontrolbesøg hos producenterne under mærket, for at sikre at kravene til god dyrevelfærd overholdes.  

Kan producenten ikke leve op til mærkekravene, fratager Dyrenes Beskyttelse med det samme producenten retten til at sælge sine produkter under mærket ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’. 

Oversigt over gældende specifikationer for produktioner under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" - PDF-format. 


Se de specifikke krav til kød med velfærdsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" her:

Mærkekrav slagtefjerkræ.
Mærkekrav svin.
Mærkekrav kødkvæg.
Mærkekrav får og lam.
Mærkekrav æg.
 

PDF-formater kan findes her:
Mærkekrav slagtefjerkræ.
Mærkekrav svin.
Mærkekrav kødkvæg.
Mærkekrav får og lam.
Mærkekrav æg.
Mærkekrav vildtlevende kronvildt.
Mærkekrav bison
Mærkekrav mælk 

Kontrolgebyrer per 1. januar 2017
DB kontrol.
Designmanual for mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' 

Ansøgningsskemaer
Hvis du er landmand og ønsker at producere under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Alle ansøgningsskemaer åbnes nedenfor i PDF-format, hvorefter de udskrives og udfyldes

Ansøgning om godkendelse af produktion af slagtefjerkræ under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Ansøgning om godkendelse af produktion af kødkvæg under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Ansøgning om godkendelse af produktion svin under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Ansøgning om godkendelse af produktion af får og lam under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Ansøgning om godkendelse af produktion af æg under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Ansøgning om godkendelse af produktion af vildtlevende kronvildt under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Ansøgning om godkendelse af produktion af bison under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". 

Ansøgning om godkendelse af produktion af mælk under mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
Al henvendelse omkring ansøgning om brandowner licens skal ske til retail manager Henrik Westh på anbefalet@dyrenesbeskyttelse.dk


#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad