Dyrevelfærd på dagsordenen
Dyrevelfærd har fået fokus både politisk, i pressen og blandt befolk-ningen. Det har ført til nye tiltag til forbedringer for dyrene, men også til kraftigt ressourcetræk for at hjælpe dyr i nød.
 
I år trådte Årets Dyreven fra 2012 i funktion som fødevareminister. Dan Jørgensen har med sit engagement formået at sætte dyrevelfærd højere op på både den politiske og samfundsmæssige dagsorden. Han har inden for rammerne af regeringens vækstdagsorden igangsat initiativer til gavn for dyrene, blandt andet afholdelse af svinetopmøde, sikret handyrspræmien og styrket økologien.

Dyrenes Beskyttelse oplever en stigende interesse fra erhvervslivet. Gennem kampagner og information har Dyrenes Beskyttelse været med til at gøre forbrugerne bevidste om betydningen af deres valg, således at dagligvarebranchen er åbne overfor initiativer, der øger udbuddet af dyrevelfærdsprodukter i butikkerne. Dyrevelfærd har fået en central rolle i Coop’s Madmanifest, og Dyrenes Beskyttelses samarbejdsaftale med Irma er et pejlemærke for, hvordan dyrevelfærd kan fremmes. Andre erhvervsvirksomheder følger efter Irma og viser interesse for et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse for på den måde at styrke deres eget CSR-arbejde.

Vi konstaterer, at flere dyr og flere dyr kommer i nød. Dyrenes Vagtcentral har vist sin berettigelse ved at have skabt en løsning, så borgere kan sikre hjælp, når de oplever et dyr i nød. Men vi ser også, at offentlige myndigheder har set, at Dyrenes Beskyttelse kan løse denne opgave effektivt, og derfor benytter muligheden for at frasige sig deres ansvar ved henvise til Dyrenes Vagtcentral. For Dyrenes Beskyttelse er det vigtigste, at dyrene får den nødvendige hjælp. Men dermed er foreningen økonomisk ved at gå i knæ over at skulle feje op efter andre, der ikke påtager sig deres ansvar for dyrene. De ansvarlige myndigheder må påtage sig deres ansvar og sikre en fremtidig holdbar løsning for dyr i nød.


Per Jensen
Præsident
  Britta Riis
Direktør