Vi er der for alle dyrene

I 2015 kunne Dyrenes Beskyttelse fejre 140 års jubilæum. Det er samtidig en fejring af en enorm dyrevelfærdsmæssig landvinding. I 1875 handlede dyrevelfærd stort set om at undlade mishandling af dyr.

I dag handler dyrevelfærd i f.eks. landbruget om, at dyrene får mulighed for at udføre naturlig adfærd, får mere plads, bedre foder m.m. Selv om landbrug udgør magtfulde spillere, er der langsomt men uigenkaldeligt blevet indført flere og flere love, der skal beskytte dyr mod overgreb og lidelse. Dyrevelfærd er blevet en folkesag.

Det afspejler sig også i forbrugernes pres for større dyrevelfærd i fødevarer. Efter-spørgslen på økologi og fødevarer med Dyrenes Beskyttelses mærke ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er stærkt stigende. Vores kampagner og samarbejdet med de-tailhandlen er et godt eksempel på en sag, hvor vi har valgt en ny vej med rigtig god effekt.

Dyrenes Vagtcentral 1812 er et landsdækkende beredskab, der hvert år hjælper tusindvis af dyr. Alene i 2015 fik 1812 108.000 opkald om dyr i nød. 1812 er forankret i danskernes bevidsthed som stedet at søge assistance, når man ønsker at hjælpe dyr og ikke selv er i stand til det. 1812 løfter en stadig større offentlig opgave – en opgave, vi gerne løser. Vi arbejder for, at der i fremtiden bliver afsat offentlige midler til denne opgave. Alternativet lader dyrene i stikken, og det kan hverken dyrene eller mennesker være tjent med.Per Jensen
Præsident


 


Britta Riis
Direktør